PROVÁDÍM oceňování lesních pozemků a porostů včetně škod na nich:

Hlavním předmětem mé znalecké činnosti je oceňování škod na pozemcích určených k plnění funkcí lesa a porostech v důsledku trvalého či dočasného odnětí nebo omezení pozemků určených pro plnění funkcí lesa (PUPFL) z důvodu realizace např. stavebního, či jiného investičního záměru.

Samozřejmou činností v rámci zpracování tohoto ocenění je výpočet poplatků spjatých s realizací odnětí pozemků z PUPFL a také návrh plánu rekultivace, je-li nezbytný.

Dále se jedná zejména o oceňování lesních pozemků a porostů pro finanční úřad (změna vlastnických práv).

Číst dále...