šedý banner pro články

Při zadání posudku se vždy se zadavatelem dohodne předběžná částka za vyhotovení posudku, termín, způsob předání a úhrady díla.

Každá zakázka je jinak časově náročná a také náklady jsou různé (např. cestovné podle vzdálenosti, náklady na pořízení údajů z LHP, LHO, z katastru nemovitostí a další). Proto nelze cenu dopředu stanovit zcela přesně.

Nejsem plátce DPH, k uvedeným cenám tedy nepřičítám daň z přidané hodnoty.