šedý banner pro články

Oceňování provádím na základě:

jmenování rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě Spr. 5005/07 ze dne 10. ledna 2008 pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady lesních pozemků, lesních trvalých porostů, škod na lesních porostech.

 

Odhady provádím na základě:

živnosti ohlašovací vázané - oceňování majetku pro věci nemovité